etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P P. P/ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PL PM PO PP PR PS PT PU PV PW PY

production run tuotesarja ▷ the gains will come from longer production runs hyöty tulee pitenevistä tuotesarjoista
production schedule valmistusaikataulu, tuotannon aikataulu
production target tuotantotavoite
production unit 1 tuotantoyksikkö [:= tehdas] 2 tuotantokappale [:= sarjavalmistettu tuotekappale, ei tuotteen testikappale]
production worker tuotantotyöntekijä [:= tuotantoon osallistuva työntekijä] ▶ the production workers on the line have to ensure that consistent quality is maintained valmistuslinjalla työtään tekevät tuotantotyöntekijät joutuvat takaamaan, että laatu säilyy muuttumattomana
productive tuottava ⁅investment sijoitus⁆
productive assets pl tuottavat varat, tuottava omaisuus
productivity tuottavuus
productivity gains pl tuottavuuden lisäykset
productivity growth tuottavuuden kasvu
productivity losses pl tuottavuuden menetykset ▶ productivity losses caused by alcohol abuse alkoholin väärinkäytön aiheuttamat tuottavuuden menetykset
productivity payback tuottavuudenlisäyksenä toteutuva hyöty ▷ high technology by itself does not guarantee a productivity payback korkea teknologia ei ole itsessään tae siitä, että saataisiin tuottavuudenlisäyksenä toteutuvaa hyötyä
profession 1 (korkeampaa koulusta edellyttävä) ammatti (* esimerkiksi lääkäri, juristi tms) 2 ammattikunta
professional athlete ammattilaisurheilija
professional audio equipment ammattilaisäänistudiolaitteet
professional ethics pl ammattietiikka
professional examination ammattitutkinto ▶ after passing my professional examination I had jobs in commercial and industrial companies suoritettuani ammattitutkintoni olin töissä kauppa- ja teollisuusyrityksissä
professional-looking ammattimaisesti valmistellun näköinen ⁅document asiakirja⁆
professional manager ammattijohtaja ▶ the founder of the company is leaving day-to-day operations to a professional manager yhtiön perustaja on jättämässä päivittäisten asioiden hoidon ammattijohtajalle
professional services pl korkeasti koulutettujen ammatti-ihmisten palvelut
professional video equipment ammattilaisvideolaitteet
professionalization ammattilaistuminen
professionally managed ammattimaisesti johdettu ⁅company yhtiö⁆
professionals pl korkeasti koulutetut
proficiency taito, kyvykkyys

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi