etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
L L/ LA LB LC LD LE LI LL LO LP LS LT LU LW LY

last in, first out yl, Atk [= LIFO] LIFO-periaate
latest viimeisin ▶ we offer the latest in fashion tarjoamme viimeisimmät muotiuutuudet
Latin as USA espanjankielinen
Latin American Free Trade Association [= LAFTA] Latinalaisen Amerikan vapaakauppaliitto
Latino as USA espanjankielinen
latitude 1 vars leveysaste 2 kuv liikkumavara ▶ the interesting question is how much latitude the European Central Bank really possesses kiinnostava kysymys on, kuinka paljon liikkumavaraa Euroopan keskuspankilla todella on ▷ short sellers […]
launch vt 1 laskea vesille ⁅a ship laiva⁆ 2 tuoda markkinoille ⁅a product tuote⁆ 3 käynnistää ⁅a project hanke, an ad campaign mainoskampanja⁆ 4 lähettää ⁅a satellite satelliitti⁆ 5 käynnistää ⁅an application […]
launcher [= application ~] käynnistinohjelma [:= ohjelma jonka avulla käynnistetään sovellusohjelmia; käynnistinohjelmia on monentyyppisiä, esimerkiksi komentorivi-, valikko-, kuvakekäynnistinohjelmat; Windowsin 3.x mukana tuleva käynnistinohjelma on järjestelmänhallinta (Program Manager)] […]
launder vt 1 pestä, pyykätä ⁅garments vaatteita⁆ 2 pestä ⁅money likaista rahaa⁆
launderette TN pikapesula
laundering peseminen, pyykkääminen
laundering business [= money ~] likaisen rahan pesuala [:= ala, jossa kierrätetään rikollisista puuhista saatua rahaa sijoittamalla se rehellisiin liiketoimiin, jotta rahojen alkuperä jäisi selvittämättä] ▶ the laundering business is the financial lifeblood of organized crime likaisen rahan […]
laundering power pesukoneen pesuteho
laundry 1 pesula 2 pyykki
laundry equipment pyykinpesu- ja käsittelylaitteet (* pesukoneet, kuivausrummut yms)
laundry list kuv pitkä lista ▶ the management accepted to study workers' laundry list of grievances yrityksen johto suostui tutkimaan työntekijöiden pitkää listaa epäkohdista
laundry products pl pyykinpesu- ja käsittelyaineet
lavish I a tuhlaavainen ⁅lifestyle elämäntapa, gifts -set lahjat⁆ II vt tuhlata ⁅money on expensive gifts rahaa kalliisiin lahjoihin⁆ ▶ he lavished attention on our problems hän kiinnitti paljon huomiota ongelmiimme
law 1 laki 2 lainsäädäntö 3 lakiala ▶ to act within the law toimia lain puitteissa ▷ under current law nykyisen lain mukaan ▷ you may be compelled to do so by law teidät voidaan velvoittaa menettelemään niin lain nojalla ▷ after the […]
law-abiding lainkuuliainen
law enforcement poliisitoimi, lakien täytäntöönpano
law-enforcement officer poliisiviranomainen
law-enforcement official poliisiviranomainen
law enforcer lakien täytäntöönpanija (* esimerkiksi oikeusministeri tai poliisiviranomainen)
law firm lakiasiaintoimisto

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi