etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
W W. WA WB WD WE WH WI WO WP WR WS WT WU WW WY

watchmaker kellojen valmistaja
watchpoint tarkkailukohta [:= ohjelmankehityksessä käytetty erikseen asetettu kohta ohjelmassa jossa ohjelman (muuttujien) tila on tarkistettavissa]
watchword motto
water Isg vesi
water bottler vedenpullottaja
water content vesipitoisuus ▶ in the Californian high Sierras the water content of snowpack is higher than normal korkealla Kalifornian sierravuoristossa pakkaantuneen lumen vesipitoisuus on normaalia korkeampi
water-cooled vesijäähdytteinen ⁅computer tietokone⁆
water cooling vesijäähdytys
water leak vesivuoto
water pollution veden saastuminen
water-purification plant vedenpuhdistamo
water rates pl brit vedenkäyttömaksut
water resources pl vesivarat
water rights pl vesioikeudet
water sample vesinäyte ▶ to take a water sample ottaa vesinäyte
water supplies pl vesivarat
water supply pohjavesivarat, pohjavedet ▶ toxic chemicals seeping into the water supply cause cries of alarm pohjavesiin valuvat myrkylliset kemikaalit aiheuttavat huolta
water table pohjaveden yläraja ▷ toxins have leached into water tables myrkkyjä on valunut pohjavesiin
water treatment veden käsittely (* kemikaaleilla)
water-treatment plant vedenkäsittelylaitos
watered-down vesitetty ⁅bill lakiesitys, scheme hanke⁆
watermark I s vesileima (* myös digitaalisiin kuviin piilotettu tunnistuskuvio kopiosuojaustarkoituksessa) II vt yl, Atk merkitä vesileimalla
waterproof vedenpitävä
waters pl aluevedet ▶ in Finnish waters Suomen aluevesillä
watershed kuv vedenjakaja ▷ the financial markets are at a watershed finanssimarkkinat ovat vedenjakajalla

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi