etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P P. P/ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PL PM PO PP PR PS PT PU PV PW PY

proficient taitava ⁅secretary sihteeri⁆
profit I s voitto II vi hyötyä ⁅from sth jostakin⁆ ▶ he made himself a tidy profit hän sai mukavan voiton ▷ they sold the company for a tidy profit he myivät yhtiön sievoisella voitolla ▷ he sold his stake at a big profit […]
profit and loss account brit voitto- ja tappiolaskelma, tuloslaskelma
profit-and-loss center tulosyksikkö
profit-and-loss statement am voitto- ja tappiolaskelma, tuloslaskelma
profit before appropriations and taxes Tuloslaskelma voitto ennen varauksia ja veroja
profit before extraordinary items, appropriations and taxes Tuloslaskelma voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja
profit center am {~ centre brit} tulosvastuuyksikkö ▶ to divide the marketing division into semi-autonomous profit centers jakaa markkinointiosasto puolittain itsenäisiin tulosvastuuyksiköihin
profit estimates pl ennustetut voitot
profit-linked voittoon sidottu ⁅bonus bonus⁆
profit-making tuottava ⁅scheme hanke⁆
profit margin voittomarginaali ▶ profit margins on deals kauppojen voittomarginaalit
profit margins pl voittomarginaalit
profit maximization voittojen maksimointi
profit plan tulossuunnitelma [:= ennakkoarvio tilikauden tuloslaskelmasta]
profit potential voittomahdollisuudet ▶ they have been trying to figure out how to maximize the product's profit potential he ovat yrittäneet keksiä, miten tuotteesta saataisiin irti mahdollisimman paljon voittoa
profit-seeker voitontavoittelija
profit-seeking business voittoa tavoitteleva yritys
profit-seeking capital voittoa tavoitteleva pääoma
profit sharing voitonjako työntekijöille
profit-sharing payments pl työntekijöille maksetut osuudet voitoista
profit-sharing plan työntekijöille osuuden voitonjaosta takaava suunnitelma
profit taking Pörssi voittojen kotiuttaminen
profitability kannattavuus
profitable kannattava

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi