etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P P. P/ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PL PM PO PP PR PS PT PU PV PW PY

profiteer I s keinottelija II vi keinotella
program am {programme brit} (* brit Atk oikeinkirjoitus kuitenkin program) I s 1 (konsertti-, tv-, tohtori-, atk- ym) ohjelma 2 [= government ~] (julkinen) hanke, suunnitelma, ohjelma (* esim. jonkin […]
program trade USA Pörssi (yksittäinen tietokoneavusteinen) ohjelmoitu osakekauppa; eritt ohjelmoitu termiinikeinotteluoperaatio
program trader USA Pörssi (tietokoneavusteista) ohjelmoitua osakekauppaa harjoittava arvopaperikauppias; eritt ohjelmoitua termiinikeinottelua harjoittava arvopaperikauppias
program trading USA Pörssi (tietokoneavusteinen) ohjelmoitu osakekauppa; eritt ohjelmoitu termiinikeinottelu [:= kun termiinihinnat ovat riittävän korkealla, "program trader"it ostavat – automaattisen ohjelman avustuksella – osakeindeksin käyttäytymistä noudattavia osakkeita […]
programmability ohjelmoitavuus
programmable ohjelmoitava
programmable logic controller [= PLC] ohjelmoitava automaatti
programmable logic device [= PLD] ohjelmoitava logiikkalaite
programmable timer ohjelmoitava ajastin (* esim. keittiökoneissa)
programmatically adv ohjelmallisesti, ohjelman kautta
programmer 1 ohjelmoija 2 henkilö, joka osaa ohjelmoida (* olematta ammattilainen) ▶ computer users fall into two categories: programmers and nonprogrammers tietokoneen käyttäjät jakautuvat kahteen luokkaan: niihin, jotka osaavat ohjelmoida ja niihin, jotka eivät […]
programmer burnout ohjelmoijan loppuunpalaminen [:= ohjelmoijan henkinen väsyminen työhönsä]
programmer productivity ohjelmoijan tuottavuus [:= paljonko ohjelmoija saa aikaan tietyssä ajassa]
programmer/analyst ohjelmoija-suunnittelija [:= atk-ohjelmoija jonka toimenkuvaan kuuluvat myös atk-suunnittelijan tehtävät]
programming 1 ohjelmointi 2 Radio- ja televisioala ohjelmat, ohjelmisto; ohjelmistojen suunnittelu (* aikataulu- ja sisältömielessä) ▶ religious programming uskonnolliset (radio- ja tv-) ohjelmat
programming aids pl Atk ohjelmoinnin apuvälineet
programming experience ohjelmointikokemus
programming expertise ohjelmointiasiantuntemus
programming language ohjelmointikieli
programming plan Radio- ja televisioala ohjelmistosuunnitelma (* aikataulu- ja sisältömielessä)
programming project ohjelmointihanke
programming sheet ohjelmointilomake
programming skills pl 1 ohjelmointitaidot 2 Radio- ja televisioala ohjelmistojen suunnittelutaidot (* aikataulu- ja sisältömielessä)
programming technique ohjelmointitekniikka [:= ohjelmointimenetelmä]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi