etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P P. P/ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PL PM PO PP PR PS PT PU PV PW PY

prototyping laitteen, ohjelman prototyyppitestaus
protracted pitkään jatkuva ⁅bear market -t laskevat markkinat⁆
prove vt {proved, eritt am proven} todistaa
provide vt tarjota ▶ bonds can provide a good inflation hedge obligaatiot voivat tarjota hyvän suojan inflaatiota vastaan ▷ our other businesses are still providing a steady stream of income muu liiketoimintamme antaa yhä tasaisena virtana tuottoja
provided konjunktio mikäli ▶ significant tax benefits can accrue to foreign investors provided careful attention is paid to local tax regulations ulkomaiset sijoittajat voivat saada merkittäviä veroetuja sillä edellytyksellä, että paikallisiin verosäädöksiin paneudutaan […]
provident fund säästörahasto [:= sijoitusrahasto, jonka varat pidätetään prosenttiosuutena työntekijän palkasta; työntekijä saa kertyneet varat eläkeikään tullessaan ja työsuhteessa oloaikanaan voi lainata rahaa rahastosta]
provider palveluntarjoaja, palveluntuottaja ▶ until buyers are better armed with reliable data on the providers, choosing one with complete confidence will be extremely difficult siihen saakka kunnes ostajilla on käytettävissään enemmän luotettavaa tietoa palveluntarjoajista, tulee […]
provider of credit luotonantaja
province provinssi
provinces {the ~} maaseutu
provincial maaseutu- ⁅town kaupunki⁆
provision 1 varaus 2 Laki ehto 3 Laki säädös
provisional tilapäinen
provisions pl ruokavarat
proviso Laki ehto
provisory 1 ehdollinen 2 tilapäinen
prowestern lännelle myötämielinen ⁅government hallitus⁆
proxy valtakirja
proxy holder valtakirjanhaltija
proxy vote valtakirjojen avulla suoritettu äänestys
prudence varovaisuus
prudent varovainen ▶ when making investment decisions, act as a ‘prudent man' would kun teet sijoituspäätöksiä, toimi kuten varovainen perheenpää toimisi
prudential duty hyvään varainhoitoon liittyvä velvollisuus ▷ the bank has a prudential duty to review its existing deposit arrangements pankilla on hyvään varainhoitoon liittyvä velvollisuus tarkastaa nykyiset talletusjärjestelynsä
prudential measures pl hyvää varainhoitoa tukevat toimet
prudently adv to invest sijoittaa⁆ varovaisuutta noudattaen

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi