etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
E E. EA EC ED EE EF EG EI EJ EL EM EN EP EQ ER ES ET EU EV EX EY

economic woes pl maan talousvaikeudet
economical säästäväinen ⁅person henkilö⁆; rahaa säästävä ⁅measure toimi⁆
economically depressed talouslaman kourissa oleva ⁅areas -t alueet⁆
economically recoverable taloudellisesti hyödynnettävä ⁅coal reserves -t hiilivarat⁆
economics I Isg taloustiede II Ipl taloudelliset näkökohdat ▶ economics favor firms that are not too big taloudelliset näkökohdat ovat sellaisten yritysten puolella, jotka eivät ole liian suuria
economics professor taloustieteen professori
economies of scale pl suurisuuntaisen valmistuksen tuomat säästöt
economist taloustieteilijä, ekonomisti
economize vi, vt säästää
economize on vip säästää ⁅sth jossakin⁆
economy 1 maan talous 2 säästäminen; säästö ▶ the economy is improving across a broad front maan talous paranee laajalla rintamalla ▶ Western economies pl läntiset taloudet, länsimaiden taloudet
economy class Ilm säästöluokka, turistiluokka
economy of expression ▶ C is noted for its economy of expression C-kieli on ilmaustavan niukkuudestaan tunnettu
economy of expression ohjelmointikielen ilmaustavan niukkuus
economywide maan koko taloutta koskeva ⁅slump lama⁆ ▶ on an economywide basis maan koko talouden kannalta
ECSC [= European Coal and Steel Community] EHTY, Euroopan hiili- ja teräsyhteisö [:= 1951 Pariisin sopimuksella perustettu EU:n ensimmäinen alkuaan 6 maata käsittänyt yhteistyöelin]
ECU [= European Currency Unit] [ekju:] Euroopan (kori)valuuttayksikkö
Ecuador Ecuador
EDF EU [= European Development Fund] Euroopan kehitysrahasto, EKR [:= AKT-maiden Lomén sopimukseen liittyvää tukea ja lainoja rahoittava rahasto]
edge I s 1 reuna, särmä; terävä reuna, terä; terävyys 2 törmä, parras 3 eritt am etulyöntiasema 4 Graafiteoria verkon väli [:= viivan päätepisteiden välinen osa] II vt 1 reunustaa; terätä […]
edgy* *hermona oleva, *jolla on pinna kireällä
EDI [= Electronic Data Interchange] OVT [= Organisaatioiden Välinen Tiedonsiirto] [:= teletex-, palvelu- tai pakettiverkon välityksellä tapahtuva yritysten välinen tilaus-, laskutus- tms asiakirjojen välitys]
Edinburgh Gazette {the ~} Edinburghin virallinen lehti [:= Skotlannin virallinen lehti]
edit vt 1 editoida ⁅text tekstiä⁆ 2 Atk editoida
editable editoitavissa oleva ⁅field kenttä⁆

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi