etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P P. P/ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PL PM PO PP PR PS PT PU PV PW PY

punch I s 1 [= paper ~] paperinlävistin, paperinrei'itin 2 lävistin II vt leimata ⁅a time card kellokortti⁆
punch card Atk reikäkortti
punched card Atk reikäkortti
punched tape Atk reikänauha
pundit (* 'opettaja' hindin kielellä) asiantuntija, "lausuntojen antaja" (* eritt: joka antaa lausuntoja asioista ja pyrkii esiintymään asiantuntijana julkisuudessa) ▶ he proved the pundits wrong by doing the undoable hän osoitti (ns.) asiantuntijoiden olleen väärässä […]
punitive damages pl sakkokorvaukset ▷ the judge awarded not only compensation but also punitive damages tuomari myönsi sekä korvauksia että sakkokorvauksia
purchase I vt ostaa, hankkia II s 1 ostaminen, osto 2 ostos, hankinta ▶ he has offered to purchase the firm for $10 million up front, plus $5 million over three years hän on tarjoutunut ostamaan yrityksen kymmenestä miljoonasta […]
purchase invoice ostolasku
purchase order ostotilaus [:= laskutussuhteessa olevan asiakkaan kirjallinen ostoaieasiakirja tavarantoimittajalle]
purchase price ostohinta
purchaser ostaja ▶ purchasers of 5% of a company's stock must disclose their holdings ne, jotka ovat ostaneet 5% yhtiön osakkeista, joutuvat julkistamaan osakeomistuksensa
purchases during the period pl Tuloslaskelma ostot tilikauden aikana
purchasing ostaminen, hankkiminen
purchasing agency [= state ~] (valtion) osto-organisaatio
purchasing agent ostaja, sisäänostaja
purchasing boycott ostoboikotti
purchasing decision ostopäätös
purchasing department osto-osasto
purchasing manager ostopäällikkö
purchasing power ostovoima
purchasing-power parity ostovoimapariteetti [:= oletus, jonka mukaan valuutta on oikein arvostettu, jos sama tavara- ja palveluskori on saatavissa eri maissa samalla rahalla, ns. Big Mac -teoria]
pure puhdas ⁅oxygen happi, silicon pii⁆
purge I vt puhdistaa II s puhdistus ▶ purge unwanted records from a database puhdistaa tietokanta turhista tietueista ▷ to purge unwanted records from a database puhdistaa tietokanta turhista tietueista
purification veden, piin puhdistaminen
purification plant vedenpuhdistamo

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi