etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
L L/ LA LB LC LD LE LI LL LO LP LS LT LU LW LY

lead time valmisteluaika ▶ we need sufficient lead time to work out all the bugs tarvitsemme riittävästi valmisteluaikaa kaikkien virheiden pois hiomiseksi ▷ given the lead times necessary to build nuclear plants, we should start planning right away kun otetaan huomioon […]
leader 1 johtaja [:= 1) valtionpäämies yms; 2) alallaan johtava yritys] 2 am (sisään)vetotuote, vetoartikkeli [:= tarjoustuote, jolla asiakkaita houkutellaan myymälään] 3 brit pääkirjoitus
leaders [li:də(r)z] pl Atk johdatusmerkit [:= katsetta rivillä eteenpäin johdattavat täytemerkit, esim. pisteet]
leadership 1 johtajuus, johtava asema 2 johtaminen 3 johtajanominaisuudet 4 johto, johtajat ▶ without big changes in manufacturing, European industrial leadership will continue to erode mikäli valmistavan teollisuuden puolella ei tapahdu suuria muutoksia, […]
leading I s [lɛdiN] Kirjap 1 välistys [:= rivien välinen etäisyys, sama kuin line spacing, rivinväli] 2 väliste [:= rivien väliin pantava lopputuloksessa näkymätön täytekappale] II a […]
leading edge kuv kärki ▶ Europe is trying to gain a position on the leading edge of technology eurooppalaiset yrittävät päästä teknologisen kehityksen kärkeen
leading indicator tulevaa talouskehitystä kuvaava tunnusluku ▶ the index of leading economic indicators is compiled each month by the Commerce Department Yhdysvaltain kauppaministeriö laskee joka kuukausi tärkeimpien tulevaa talouskehitystä kuvaavien tunnuslukujen indeksin ▷ commodity […]
leads pl [= sales ~] lupaavat asiakaskontaktit, *prospektit
leaf tobacco lehtitupakka
leaflet lehtinen
leafy vegetables pl lehtivihannekset
league sarja ▶ we could be in the big leagues if... voisimme kuulua isoisten kanssa samaan sarjaan, jos...
leak I s vars, kuv vuoto II vi vars, kuv vuotaa III vt vuotaa [:= kertoa] ▶ leaks to the media vuodot tiedotusvälineille ▷ he leaked the news to the press hän vuosi tiedot lehdistölle
leakage 1 vuoto 2 vuotohävikki [:= nestemäisen tuotteen hävikki]
lean 1 laiha 2 vähärasvainen ⁅meat liha⁆ 3 suppea ⁅factory inventories -t tehtaiden varastot⁆ ▶ the company is now leaner and stronger yhtiö on nyt solakammassa kunnossa ja vahvempi
learning-by-doing tekemällä oppiminen [:= virheiden väheneminen valmistusprosessin edetessä]
learning curve oppimiskäyrä ▶ most advances in technology are generated along the learning curve of an ongoing production process, not in the vacuum of a university laboratory useimmat teknologiset edistysaskeleet syntyvät käynnissä olevaan tuotantoprosessiin liittyvän oppimisen kautta, […]
lease I s vuokrasopimus II vt vuokrata [:= ottaa tai antaa vuokralle] ▶ the monetarist theory is about to get a new lease on life monetaristinen teoria on tulossa jälleen muotiin ▷ while banks tend to own their bricks and mortar, […]
leased vuokrattu, vuokra- yhd equipment laitteisto, line puhelinlinja, plane lentokone⁆
leasehold Laki I s vuokrahallintaoikeus II a vuokra- yhd
leasing vuokraaminen, "liisaus"
least I as vähin II adv vähiten ▷ the evidence is fragmentary, to say the least todistusaineisto on vähintäänkin hajanaista
leather nahka
leather goods pl nahkatavarat
Leatherette TN I s tekonahka, keinonahka II a tekonahkainen, keinonahkainen ⁅book cover kirjan kansi⁆

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi