etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P P. P/ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PL PM PO PP PR PS PT PU PV PW PY

parish 1 seurakunta 2 GB [= civil ~] (maaseutu-) kunta
parish council GB (maaseutu-) kunnanvaltuusto
parishioner seurakuntalainen
parity 1 valuuttojen pariteetti [:= vastaavuus-, vaihdettavuussuhde] 2 pariteetti [:= määrämittaisten tiedon talletusyksikköjen 1-arvoisten bittien summan johdonmukainen parillisuus tai parittomuus tiedon tarkistuskeinona]
park I s puisto II vt 1 pysäköidä, *parkkeerata ⁅a car auto⁆ 2 parkkeerata ⁅disk heads levyn luku-kirjoituspäät⁆ [:= sijoittaa tietoa sisältämättömän sylinterin, yleensä viimeisen, kohdalle] 3 sijoittaa ⁅money […]
parking 1 pysäköinti 2 luku-kirjoituspäiden parkkeeraus 3 "parkkiin" sijoittaminen (* odottamaan uutta kohdetta) 4 "parkkiin" piilottaminen (* laittomasti)
parking area pysäköintialue
parking arrangements pl 1 autojen pysäköintijärjestelyt 2 sijoitusten "parkkiinpanojärjestelyt"
parking coupon pysäköintilipuke, ilmaiseen pysäköintiin oikeuttava lipuke
parking lot am {car park brit} paikoitusalue
parking space autopaikka ▶ there are no assigned parking spaces at company headquarters yhtiön pääkonttorilla ei ole nimikkoautopaikkoja
Parkinson's law Parkinsonin laki [:= työntekijät keksivät turhia töitä, jos työajan käyttöä ei valvota; rahalle keksitään turhia käyttömuotoja, jos sen käyttöä ei valvota]
Parliament yl, GB parlamentti
parliamentary elections pl parlamenttivaalit, eduskuntavaalit
parquet flooring parkettilattiat
parse I vt 1 jäsentää ⁅a sentence lause⁆ (kieliopillisesti) 2 Atk jäsentää ⁅a statement lause, a command line komentorivi⁆ II s Atk jäsennys [:= jäsennysoperaation tulos]
parser jäsennin [:= kääntäjän tai muun kielenkäsittelijän jäsentävä ohjelmaosuus]
parsimonious kitsas, saita
parsimony kitsaus, saituus
parsing 1 lauseenjäsennys 2 jäsentäminen [:= korkeatasoisen kielen lauseiden syntaktinen analyysi jota käytetään hyväksi ohjelmaa käännettäessä]
part osa
part geometry osan muoto
part payment maksuerä
part-time I adv to work työskennellä⁆ osa-aikaisesti, osapäiväisesti II a osa-aikainen
part-time education osa-aikaopiskelu

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi