etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
E E. EA EC ED EE EF EG EI EJ EL EM EN EP EQ ER ES ET EU EV EX EY
EC ECB ECG ECH ECM ECO ECS ECU

EC 1 [= European Community] EY, Euroopan yhteisö 2 [= European Commission] EK, Euroopan komissio 3 EC [:= Ecuadorin autojen kansallisuustunnus]
EC Commission Euroopan yhteisön komissio
EC Council of Ministers Euroopan yhteisön ministerineuvosto
EC member states pl Euroopan yhteisön jäsenvaltiot
ECB [= European Central Bank] EU Euroopan keskuspankki
ECGD [= Export Credits Guarantee Department] GB Englannin vientitakuulaitos
echo I vt toistaa samanlaisena ⁅a remark kommentti⁆ II s Atk kaikutoisto [:= samanlaisena toistaminen] ▶ terminal inputs are echoed back onto the terminal's printer päätteelle syötetyt tiedot palautetaan takaisin samanlaisina […]
echoplex kaikuvarmistettu ⁅communication viestiyhteys⁆ [:= päätteeltä lähetetty sanoma palautetaan samanlaisena päätteelle]
ECMA [= European Computer Manufacturers Association] [:= Euroopan tietokonevalmistajien yhdistys]
econometrician Tal ekonometri
econometrics sg Tal ekonometria
economic taloudellinen ⁅development kehitys, activity toiminta, repercussions vaikutukset, power valta, pressure painostus⁆; talous- yhd assistance apu, system järjestelmä, policy politiikka, theory teoria⁆
economic activity taloudellinen toiminta, talous
economic adviser taloudellinen neuvonantaja
Economic and Monetary Union EU [= EMU] talous- ja rahaliitto, EMU
economic and social cohesion EU taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus [:= EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimenpide- ja tavoitejärjestelmä, vrt objectives 1-6 'tavoitteet 1-6']
Economic and Social Committee EU {the ~} talous- ja sosiaalikomitea [:= talouden ja työmarkkinoiden eturyhmien edustajista koostuva 222 jäseninen neuvoa-antava elin]
economic climate taloudellinen ilmapiiri ▶ the current economic climate has improved enough to make an impact on investor psychology nykyinen taloudellinen ilmapiiri on parantunut riittävästi, jotta sillä on vaikutusta sijoittajien mielentilaan
economic co-operation talousyhteistyö, taloudellinen yhteistyö ▶ we are encouraging greater economic co-operation kannustamme laajempaa taloudellista yhteistyötä
economic coercion talouspakotetoimet
economic collapse talousromahdus
economic conditions pl taloudelliset olosuhteet
economic cost Isg taloustieteilijän kustannukset (* kirjanpidollisten kustannusten vastakohtana)
economic costs pl vaikutukset taloudelle ▶ the economic costs of a bank failure just might be too great pankkikonkurssin vaikutukset taloudelle voisivat kuin voisivatkin osoittautua liian suuriksi
economic crisis {pl ~ crises} talouskriisi

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi