etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
E E. EA EC ED EE EF EG EI EJ EL EM EN EP EQ ER ES ET EU EV EX EY
ESA ESC ESO ESQ EST

ESA 1 EU [= European Space Agency] Euroopan avaruusvirasto 2 [= EFTA Surveillance Authority] EFTA:n valvontaelin (* ETA-sopimuksen EU:n ja EFTA:n välinen elin)
ESC EU [= Economic and Social Committee] talous- ja sosiaalikomitea [:= talouden ja työmarkkinoiden eturyhmien edustajista koostuva 222 jäseninen neuvoa-antava elin]
escalate vi nousta, lisääntyä (* kustannuksista)
escalating nouseva ⁅interest costs -t korkokustannukset⁆
escalator clause indeksiehto
escape vi päästä pois ▶ you can escape from the menu by pressing the <esc> key valikosta pääsee pois painamalla <esc>-näppäintä ▷ he has been considering moving into a rural neighborhood to escape from the miseries of big-city life hän on harkinnut […]
escape clause sopimuksen purkautumisehto
escrow Laki I s uskotulle miehelle luovutettu vakuus II vt luovuttaa vakuutena ⁅arvopapereita, talletustodistuksia⁆ uskotulle miehelle ▶ the deed is in escrow with a bank asiakirja on vakuutena pankin […]
escrow account sulkutili ▶ the actual money converted into e-cash is held in an escrow account verkkorahaksi muunnettua varsinaista rahaa pidetään sulkutilillä
escrowee Laki vakuuden haltija [:= uskottu mies, jolle vakuus on luovutettu]
escudo [:= Portugalin, Chilen raha] escudo
ESOP [= Employee Stock Ownership Plan 'työntekijöiden osakkeidenomistusohjelma'] USA ESOP-osakerahasto ▶ the company set up an ESOP for its employees yhtiö järjesti työntekijöilleen ESOP-osakerahaston (* esim. yrityskaappausten ehkäisemiseksi) ▷ the ESOP fits […]
ESOP trust USA ESOP-trusti
Esq. [= ESQuire] Herra ▶ Paul Smith, Esq. Herra Paul Smith
establish vt 1 perustaa ⁅a company yritys⁆ 2 vakiinnuttaa 3 saada aikaan, aikaansaada ⁅a connection yhteys⁆; käynnistää ⁅a session istunto⁆; perustaa ⁅a print queue kirjoitintulostusjono⁆ ▷ in Finland the eight-hour day was […]
established brands pl vakiintuneet merkit
established company vakiintunut yritys
established order {the ~} vakiintunut järjestys
Establishment {the ~} Establishment; silmäätekevät
establishment 1 perustaminen 2 liikelaitos 3 yritysorganisaatio
establishment and restructuring expenses pl Tase perustamis- ja järjestelymenot
estate 1 omistusoikeus maahan 2 kuolinpesä; perikunta 3 suuri maatila; plantaasi 4 brit [= housing ~] pientaloalue; [= industrial ~] teollisuusalue
estate agent brit kiinteistönvälittäjä
estate car brit farmariauto
estate tax USA kuolinpesävero [:= ennen perintöveroa maksettava vero]

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi