etusivulle BizEnglish
# - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
T TA TB TC TE TF TG TH TI TM TN TO TP TQ TR TS TT TU TV TW TY

T [:= Thaimaan autojen kansallisuustunnus]
t [= tonni]
T-bill [= Treasury-bill] valtion velkasitoumus, valtionvekseli
T-shirt T-paita
“T” word ▶ the dreaded “T” word, i.e. taxes kauhea v-kirjaimella alkava sana, nimittäin verot
TAA [= Transatlantic Agreement] Atlantin rahtisopimus [:= eräs suurten laivanvarustajien Atlantin konttiliikennesopimus; ollut kartelliepäilyjen vuoksi EU:n syynissä]
tab 1 kirjoituskoneen sarkain; sarkainmerkki [:= tabulaattorimerkki] 2 am (ravintola-) lasku 3 etikettilappu, muistilappu [:= esim. pieni paperilappu, joka liitetään papereihin tai asiakirjakansioon klemmarilla] ▶ I'll pick up the tab […]
tab-delimited sarkainmerkkien avulla rajattu ⁅field kenttä, file tiedosto⁆
tab key kirjoituskoneen sarkainnäppäin
tab leaders ['tæb ,li:də(r)z] pl Atk sarkainjohdatusmerkit [:= katsetta rivillä sarkainväleittäin eteenpäin johdattavat täytemerkit, esim. pisteet]
table I s 1 pöytä; [= negotiating ~] neuvottelupöytä 2 Atk taulukko [:= 1) mikä tahansa taulukko; 2) erityisesti tietokantataulukko (database table) eli jäsentynyt tietueiden kokoelma] II vt 1 brit […]
table of contents sisällysluettelo
table-of-contents generation sisällysluettelon luonti [:= sisällysluettelon luominen tekstinkäsittely- tai julkaisuohjelman toimintona]
table wine pöytäviini
tablet 1 Lääketeollisuus tabletti 2 Atk digitointilauta, koordinaatinlukija
tabloid tabloidi [:= pieniformaattinen sensaatioihin erikoistunut sanomalehti] ▶ in Britain, sex and murder tabloids are flourishing Englannissa seksiin ja murhiin erikoistuneilla sanomalehdillä menee hyvin
tabs pl ▶ to keep close tabs on customers' needs seurata tarkoin asiakkaiden tarpeita
tabulator kirjoituskoneen sarkain, tabulaattori
TACA [= Transatlantic Conference Agreement] Atlantin rahtiyhteenliittymäsopimus [:= Atlantin rahtisopimuksen (TAA) kartelliepäilyjen vuoksi perustettu peitejärjestö]
TACIS EU [:= entisten Neuvostotasavaltojen (poissulkien Baltian maat) ja Mongolian talouksien tukihanke]
tackle vt 1 käsitellä, hoitaa 2 taklata (* urheilussa) ▶ we tried to tackle the issue head-on paneuduimme suoraan itse asiaan, yritimme tarttua härkää sarvista
tag I s 1 (nimi-, hinta-) lappu; kasvatettavan eläimen korvamerkki; koiran veromerkki 2 tunniste, merkitsin, merkki, merkintä(koodi), (muotoilu)merkintä (* HTML:ssä tai julkaisuohjelmissa) II vt merkitä (* […]
tagged tunnisteella merkitty ⁅file/directory tiedosto/ hakemisto⁆ [:= merkitty siten, että ohjelma voi kohdistaa tietyn toiminnon vain merkittyihin olioihin]
tagged file format tunnisteella merkitty tiedostomuoto [:= tiedostomuoto joka koostuu vaihtuvamittaisista lohkoista eli palasista (chunks) ja eri palaset yksilöivistä merkitsimistä (tags), esimerkiksi TIFF- tai RIFF-tiedosto]
tailspin vars, kuv syöksykierre ▶ foreign intervention prevented the economy from going into a tailspin ulkomaiden puuttuminen asioihin esti taloutta ajautumasta syöksykierteeseen

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi