etusivulle
Aihepiirilyhenteet

Käyttöopas | Hakuohje | Yleiset lyhenteet | Aihepiirilyhenteet | Kielioppikäsitteet

 • Anat = anatomia
 • Astr = tähtitiede
 • Atk = automaattinen tietojenkäsittely
 • Auto = autotietous
 • Biokem = biokemia
 • Biol = biologia
 • El = eläintiede
 • Elektr = elektroniikka
 • Elok = elokuva
 • FI = Suomi, Suomessa
 • Fil = filosofia
 • Fon = fonetiikka
 • Fys = fysiikka
 • Fysiol = fysiologia
 • GB = Iso-Britannia, Englanti, Englannissa
 • Geol = geologia
 • Hall = julkinen hallinto
 • Hist = historia
 • Ilm = ilmailu
 • Kaiv = kaivosala ja kaivannaiset
 • Kasv = kasvitiede
 • Keitt = keittotaito
 • Kem = kemia
 • Kiel = kielitiede
 • Kirj = kirjallisuus
 • Kirjap = kirjapainoala
 • Koulu = koululaitos
 • Laki = lakitieto, juridiikka
 • Log = logiikka
 • Lääk = lääketiede
 • Maal = maalaustaide
 • Maant = maantiede
 • Maat = maatalous
 • Matem = matematiikka
 • Mer = merenkulku
 • Met = metalliala
 • Mets = metsätalous
 • Mus = musiikki
 • Myt = mytologia
 • Pap = paperiala
 • Pol = politiikka
 • Psyk = psykologia
 • Raam = Raamattu
 • Rad = radio
 • Rak = talonrakennus ja yleiset työt
 • Rautat = rautatieala
 • Sotat = sotataito
 • Sähkö = sähkötekniikka
 • Sää = säätiede
 • Tal = talouselämä ja taloustiede
 • Teatt = teatteri
 • Tekn = tekniikka
 • Tekst = tekstiiliala
 • Tv = televisio
 • Urh = urheilu
 • USA = Yhdysvallat, Yhdysvalloissa
 • Usk = uskonto
 • Valok = valokuvaus
 • Voim = voimistelu
 • Yliop = yliopisto

< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi