etusivulle
Kielioppikäsitteet

Käyttöopas | Hakuohje | Yleiset lyhenteet | Aihepiirilyhenteet | Kielioppikäsitteet

Kielioppikäsitteitä ja niiden merkintätapoja

Englannin kielen taipumattomat substantiivit merkitään tässä sanakirjassa seuraavasti: lyhenne Ipl tarkoittaa taipumatonta luvullista substantiivia, jota seuraa monikollinen verbi, esim.: people + are; lyhenne Isg tarkoittaa taipumatonta luvutonta substantiivia, jota seuraa yksiköllinen verbi, esim.: furniture + is; lyhenne Isgpl tarkoittaa taipumatonta luvullista substantiivia, jota seuraa yksiköllinen tai monikollinen verbi: means + is tai are. Tavanomaiset taipuvat substantiivit merkitään tarvittaessa erotukseksi saman sanan taipumattomista merkityksistä lyhenteellä V, tämä tarkoittaa siis sanaa, jota seuraa yksiköllinen tai monikollinen verbi, esim.: house(s) + is tai are.

Englannin kielen verbit jakautuvat transitiivisiin ja intransitiivisiin verbeihin. Nämä voidaan merkitä tarkemmin seuraavasti: Verbi, jolla ei ole objektia eli toiminnan kohdetta eli intransitiivinen verbi, lyhenteenä vi. Lisäksi voidaan tarkemmin merkitä sellainen intransitiiviverbi, johon kuuluu adverbi, lyhenteenä via (= vi+adv), esim.: the alarm went off ’hälytyssummeri pärähti soimaan’; sekä intransitiiviverbi, johon kuuluu prepositio, lyhenteenä vip (= vi+prep), esim.: you can depend on me ’voit luottaa minuun’; ja vielä intransitiiviverbi, johon kuuluu adverbi sekä prepositio, lyhenteenä viap (= vi+adv+prep), esim.: he went back on his promise ’hän perui lupauksensa’. Verbi, jolla on objekti eli toiminnan kohde eli transitiivinen verbi, lyhenteenä vt. Lisäksi voidaan tarkemmin merkitä sellainen transitiiviverbi, johon kuuluu adverbi, lyhenteenä vta (= vt+adv), esim.: I rang him up ’soitin hänelle’; sekä transitiiviverbi, johon kuuluu prepositio, lyhenteenä vtp (= vt+prep), esim.: several countries glutted markets with oil ’useat maat tunkivat markkinoille ylenmäärin öljyä’; ja vielä transitiiviverbi, johon kuuluu adverbi sekä prepositio, lyhenteenä vtap (= vt+adv+prep), esim.: we cannot pass the cost on to consumers ’emme voi sälyttää kustannuksia kuluttajien maksettavaksi’.

Sija-adverbit, -postpositiot ja -prepositiot ovat suomen kielen erikoisuuksia: sija-abverbit ovat paikallissijoissa taipuvia adverbejä, postpositioita tai prepositioita, esim. lähellä, läheltä, lähelle on kaikkea näitä: olla lähellä, tulla läheltä, mennä lähelle (sija-adverbi); talon lähellä, talon läheltä, talon lähelle (sijapostpositio); lähellä taloa, läheltä taloa, lähelle taloa (sijaprepositio). Usein vain jotkut muodot ovat käytössä: olla heitteillä, joutua heitteille.

Adjektiivin vastine tarkoittaa sanakirjassa sitä, että kyseessä on adjektiivin käännöksenä käytetty suomen kielen substantiivi genetiivissä. Adverbin vastine on taas adverbin käännöksenä käytetty suomen kielen adjektiivi genetiivissä.


< etusivulle Käyttöopas | Palaute ^ sivun yläreunaan
Moottorina D.N. Šilnikovin luoma Glossword Sisältö © 1987- Kari Eveli ja Lexitec. Kaikki oikeudet pidätetään. Palaa pääsivustolle www.lexitec.fi